دفتر مرکزی شرکت مازند:

  • نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان ملک، شماره ۵۰، طبقه اول
  • تلفن: 982177523000+
  • نمابر: 982177536060+
  • info@vistanail.com

کارخانه‌ی شرکت مازند:

  • نشانی: مازندران، ایزدشهر، کدپستی 4641313376
  • تلفن:   15-981144572710+
  • نمابر: 981144572716+

 

 

 

لطفا پیام شما را وارد نمایید
لطفا اطلاعات تماس شما را وارد نمایید
در حال ارسال...ارسال اطلاعات موفقیت آمیز نبود.ارسال اطلاعات موفقیت آمیز بود.

نشانی : تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان ملک، پلاک 50، طبقه اول

کدپستی :۱۵۶۵۷۹۴۱۱۶

تلفن تماس :  ۷۷۵۲۳۰۰۰(۹۸۲۱+)

فکس :  ۷۷۵۳۶۰۶۰ (۹۸۲۱+)

ایمیل:  info@vistanail.com

با ارسال آدرس ایمیل خودتون از جدیدترین اطلاعات در مورد محصولات ما مطلع شوید.
Preloader